XII Konferencja

Postępy
w hemostazie

zapisz się >
Miejsce:
Hotel Courtyard Marriott
ul. J. Waszyngtona 19
Gdynia
Termin:
6-7.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwunastą edycję Konferencji „Postępy w hemostazie”. W tym roku spotkanie odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Gdyni w hotelu Courtyard Marriott przy ul. J. Waszyngtona 19.

Celem spotkania jest integracja i wymiana doświadczeń zespołów działających w dziedzinie koagulologii w Polsce. W programie konferencji jest omówienie najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych. Drugim wiodącym tematem będzie profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Postaramy się przedstawić najnowsze osiągnięcia naukowe oraz postępy praktyki lekarskiej na podstawie interesujących przypadków klinicznych.

Liczymy na żywą dyskusję i aktywny udział w konferencji.

W imieniu Grupy ds. Hemostazy
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

Grupa ds. Hemostazy


Program

Czwartek, 6 czerwca 2019 r.

12:50 - 13:50
Lunch
13:50 - 14:00
Otwarcie konferencji – Prof. Krystyna Zawilska


Sesja I
Kompleksowa opieka nad pacjentem z hemofilią - lek to nie wszystko...
Przewodniczący: Prof. Jerzy Windyga, Prof. Tomasz Urasiński
14:00 - 14:20
Przegląd dotychczasowego leczenia pacjentów czynnikami krzepnięcia
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
14:20 - 14:40
Potrzeby pacjentów z hemofilią
Bogdan Gajewski – Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
14:40 - 15:30
Panel dyskusyjny – kompleksowa opieka nad pacjentem z hemofilią
Prof. Anna Klukowska
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
Prof. Krystyna Zawilska
Dr Paweł Ambroziak
Dr Tomasz Ociepa
Mgr Janusz Zawilski
16:30 - 17:00
Przerwa


Sesja II
Nowe możliwości leczenia hemofilii A
Przewodniczący: Prof.  Krystyna Zawilska, Prof. Maria Podolak-Dawidziak
16:00 - 16:20
Program badawczy Hemlibra i wkład polskich ośrodków w rozwój leku
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
16:20 - 16:40
Wyniki badania HAVEN 3
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
16:40 - 17:00
Wyniki badania HAVEN 4
Dr med. Andrzej Mital
17:00 - 17:30
Przerwa


Sesja III
Skazy krwotoczne osoczowe
Prof. Anna Klukowska, Prof. Wojciech Młynarski
17:30 - 17:50
Terapia genowa hemofilii
Prof. Magdalena Łętowska
17:50 - 18:10
Edycja genów: efektowna czy efektywna alternatywa dla klasycznej terapii genowej wrodzonych zaburzeń krzepnięcia
Prof. Wojciech Młynarski
18:10 - 18:40
Wytyczne postępowania w nabytej hemofilii A
Prof. Jerzy Windyga

Piątek, 7 czerwca 2019 r.



Sesja IV
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Przewodniczący: Prof. Aneta Undas, Prof. Jacek Musiał
9:00 - 9:25
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Wytyczne American Society of Hematology 2018
Prof. Jacek Musiał
9:25 - 9:50
Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z chorobą nowotworową - co nowego?
Prof. Krystyna Zawilska
9:50 - 10:15
Zawał serca jako manifestacja trombofilii
Prof. Anetta Undas
10:15 - 10:40
Postępowanie w krwawieniach wywołanych lekami przeciwzakrzepowymi
Prof. Jacek Treliński
10:40 - 11:10
Przerwa


Sesja V
Problemy diagnostyczno-lecznicze zaburzeń hemostazy
Przewodniczący: Prof. Magdalena Łętowska, Prof. Krzysztof Chojnowski
11:10 - 11:50
Tajemnice choroby von Willebranda
Dr med. Joanna Zdziarska
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
Dr hab. med. Paweł Łaguna
Dr med. Andrzej Mital
11:50 - 12:10
Rzadkie skazy krwotoczne - zalecenia dotyczące diagnostyki i postępowania
Prof. Anna Klukowska
12:10 - 12:30
Agoniści R-TPO w leczeniu ITP - stan obecny i wyzwania na przyszłość
Prof. Krzysztof Chojnowski
12:30 - 12:50
Nieokreślona skaza krwotoczna (bleeding of undefined cause)
Dr med. Joanna Zdziarska
12:50 - 13:10
Postępy w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii
Prof. Jerzy Windyga
13:10 - 13:30
Dyskusja i zakończenie Konferencji
13:30 - 14:30
Lunch

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.


Sponsorzy

Sponsor Złoty:

Takeda
Roche

Sponsorzy:

CSL Behring
Novo Nordisk
Amicus
SOBI
Amgen
Pfizer
Alfasigma

Patronat medialny

Hemostaza.edu.pl