XII Konferencja

Postępy
w hemostazie

zapisz się >
Miejsce:
Hotel Courtyard Marriott
ul. J. Waszyngtona 19
Gdynia
Termin:
6-7.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwunastą edycję Konferencji „Postępy w hemostazie”. W tym roku spotkanie odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Gdyni w hotelu Courtyard Marriott przy ul. J. Waszyngtona 19.

Celem spotkania jest integracja i wymiana doświadczeń zespołów działających w dziedzinie koagulologii w Polsce. W programie konferencji jest omówienie najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych. Drugim wiodącym tematem będzie profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Postaramy się przedstawić najnowsze osiągnięcia naukowe oraz postępy praktyki lekarskiej na podstawie interesujących przypadków klinicznych.

Liczymy na żywą dyskusję i aktywny udział w konferencji.

W imieniu Grupy ds. Hemostazy
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

Grupa ds. Hemostazy


Program

Czwartek, 6 czerwca 2019 r.

12:50 - 13:50
Lunch
13:50 - 14:00
Otwarcie konferencji – Prof. Krystyna Zawilska


Sesja I
Kompleksowa opieka nad pacjentem z hemofilią - lek to nie wszystko...
Przewodniczący: Prof. Jerzy Windyga, Prof. Tomasz Urasiński
14:00 - 14:20
Przegląd dotychczasowego leczenia pacjentów czynnikami krzepnięcia
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
14:20 - 14:40
Potrzeby pacjentów z hemofilią
Bogdan Gajewski – Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
14:40 - 15:30
Panel dyskusyjny – kompleksowa opieka nad pacjentem z hemofilią
Prof. Anna Klukowska
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
Prof. Krystyna Zawilska
Dr Paweł Ambroziak
Dr Tomasz Ociepa
Mgr Janusz Zawilski
16:30 - 17:00
Przerwa


Sesja II
Nowe możliwości leczenia hemofilii A
Przewodniczący: Prof.  Krystyna Zawilska, Prof. Maria Podolak-Dawidziak
16:00 - 16:20
Program badawczy Hemlibra i wkład polskich ośrodków w rozwój leku
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
16:20 - 16:40
Wyniki badania HAVEN 3
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
16:40 - 17:00
Wyniki badania HAVEN 4
Dr med. Andrzej Mital
17:00 - 17:30
Przerwa


Sesja III
Skazy krwotoczne osoczowe
Prof. Anna Klukowska, Prof. Wojciech Młynarski
17:30 - 17:50
Terapia genowa hemofilii
Prof. Magdalena Łętowska
17:50 - 18:10
Edycja genów: efektowna czy efektywna alternatywa dla klasycznej terapii genowej wrodzonych zaburzeń krzepnięcia
Prof. Wojciech Młynarski
18:10 - 18:40
Wytyczne postępowania w nabytej hemofilii A
Prof. Jerzy Windyga

Piątek, 7 czerwca 2019 r.Sesja IV
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Przewodniczący: Prof. Aneta Undas, Prof. Jacek Musiał
9:00 - 9:25
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Wytyczne American Society of Hematology 2018
Prof. Jacek Musiał
9:25 - 9:50
Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z chorobą nowotworową - co nowego?
Prof. Krystyna Zawilska
9:50 - 10:15
Zawał serca jako manifestacja trombofilii
Prof. Anetta Undas
10:15 - 10:40
Postępowanie w krwawieniach wywołanych lekami przeciwzakrzepowymi
Prof. Jacek Treliński
10:40 - 11:10
Przerwa


Sesja V
Problemy diagnostyczno-lecznicze zaburzeń hemostazy
Przewodniczący: Prof. Magdalena Łętowska, Prof. Krzysztof Chojnowski
11:10 - 11:50
Tajemnice choroby von Willebranda
Dr med. Joanna Zdziarska
Dr med. Ewa Stefańska-Windyga
Dr hab. med. Paweł Łaguna
Dr med. Andrzej Mital
11:50 - 12:10
Rzadkie skazy krwotoczne - zalecenia dotyczące diagnostyki i postępowania
Prof. Anna Klukowska
12:10 - 12:30
Agoniści R-TPO w leczeniu ITP - stan obecny i wyzwania na przyszłość
Prof. Krzysztof Chojnowski
12:30 - 12:50
Nieokreślona skaza krwotoczna (bleeding of undefined cause)
Dr med. Joanna Zdziarska
12:50 - 13:10
Postępy w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii
Prof. Jerzy Windyga
13:10 - 13:30
Dyskusja i zakończenie Konferencji
13:30 - 14:30
Lunch

Rejestracja

Opłata rejestracyjna wynosi 1000 zł + 23% VAT i dotyczy:
• udział w obradach,
• materiały konferencyjne,
• wyżywienie podczas konferencji - przerwy kawowe, 2x lunch, kolacja w dn. 6.06.2019.

Wpłata przelewem na konto Organizatora:
IWENT Conference and Consulting Agency
ING Bank Ślaski nr PL 34 1050 1025 1000 0022 9909 4835
(w tytule: opłata Postępy 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika)

Wszyscy uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych.
Konferencja objęta jest certyfikacją INFARMY. INFARMA

Rejestracja uczestników odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570)

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.Sponsorzy

Sponsor Złoty:

Takeda
Roche

Sponsorzy:

CSL Behring
Novo Nordisk
Alexion
SOBI
Amgen
Pfizer
Alfasigma

Patronat medialny

Hemostaza.edu.pl